Gytis Paškevičius - Singarela

Daina apie varpą, Laikraščiui „Varpas“ – 130

Turinys

  daina apie varpą

  Kudirka, J. Gaidamavičius, J. Adomaitis-Šernas ir kiti. Vienas draugijos tikslų daina apie varpą knygų ir laikraščių leidyba. Tam tikslui buvo įsteigta varpininkų leidykla.

  daina apie varpą

  Jame gausu tekstų įvairių poreikių skaitytojams. Pradedama minėtu įžanginiu J. Gaidamavičiaus straipsniu, apibrėžiančiu leidinio tikslus.

  Grožinės literatūros mėgėjams siūlomi V. Reklamuojamas Ernesto Weyerio knygynas Tilžėje ir jame parduodamos lietuviškos knygos daina apie varpą laikraščiai. Pateikiama meteorologinių duomenų.

  Kotrynos bažnyčioje pažymi savo veiklos metį. Choro gretose vienu metu dainavo per aštuoniasdešimt dainininkų. Šį sekmadienį spalio 25 d. Vilniaus pal.

  Peržvelgus pirmąjį numerį matyti, jog tai — įdomus ir profesionaliai parengtas žurnalas, o platus plėtojamų temų spektras turėjo užtikrinti jo populiarumą ir sėkmingą gyvavimą. Vincas Kudirka m.

  daina apie varpą

  Buvo spausdinamas daina apie varpą per mėnesį, išskyrus — ir m. Leidinys buvo slapta gabenamas ir platinamas Lietuvoje daugiausia skaitytojų telkėsi Suvalkijoje, šiaurės ir šiaurės rytų apskrityseRusijoje, Vakarų Europoje, JAV.

  Leidinys tapo lietuvių inteligentus vienijančia grandimi. Kudirka: prirašė daugybę laikraščio puslapių, kiekviename numeryje jis gvildendavo pačius opiausius gyvenamojo momento klausimus, vertė į lietuvių stiprinanti erekciją didelius literatūros veikalus, visomis jėgomis žadino lietuvių tautinę sąmonę, grįsdamas realius pagrindus Lietuvos prisikėlimui.

  Varpininkai dėjo pastangas, kad būtų panaikintas lietuviškos spaudos draudimas, daug dėmesio skyrė knygnešystės sąjūdžiui, knygų ir periodikos leidimui bei platinimui. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomi pilni — m.

  daina apie varpą

  Dėl prastos kokybės, trapaus popieriaus kai kurie leidiniai restauruoti. Parengė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Senosios periodikos sektoriaus vyresnioji bibliografė Jolanta Stasytė Berniūnienė Istorija.

  daina apie varpą