Joomla123.lt *.INI failų vertimų įrankis

PDFSpausdintiEl. paštas

Sekmadienis, 20 Vasaris 2011 22:01 Parašė Andrius Balsevičius Peržiūrų: 4037

( 5 Balsai )
Joomla123.lt *.INI failų vertimų įrankis - 5.0 out of 5, based on 5 votes

Programos paskirtis

Šis įrankis skirtas palengvinti Joomla ir jos priedų kalbos failų, kurie saugomi INI formatu, vertimą.

Įrankis yra įvairių funkcijų, arba makrokomandų rinkinys, kurios veikia atviro kodo skaičiuoklės Calc aplinkoje.

Calc skaičiuoklė yra buvusio OpenOffice, o dabar - LibreOffice, paketo dalis. Norėdami naudotis šiuo įrankiu turite įdiegti vieną iš paminėtų programų, mes rekomenduojame LibreOffice.

Pagrindinės įrankio ypatybės yra šios:

 • LibreOffice Calc skaičiuoklėje veikia lietuvių kalbos rašybos tikrinimas, todėl nedarysite grubių gramatinių klaidų,
 • Skaičiuoklės lape patogu naviguoti, naudotis kopijavimo ir įklijavimo, langelių formatavimo funkcijomis,
 • Viename skaičiuoklės faile saugomi visi priedo vertimo failai - tiek administratoriaus, tiek išorinės sąsajos,
 • Vertimo failą galima eksportuoti į localhoste esančią Joomla instaliaciją (taip suteikiant galimybę tuoj pat testuoti vertimą),
 • Galima sudaryti terminų žodyną ir jį naudoti vertimų palengvinimui.
 • Instaliavimo failo Install.xml sukūrimas atitinkamai Joomla 1.5 arba 1.6 versijai, automatinis vertimo revizijos versijos keitimas,
 • Diegimo paketo, ZIP failo, sukūrimas (reikia, kad būtų įdiegtas 7Zip archyvatorius).

Programos vaizdai

Joomla_failu_vertimo_irankis_1 Joomla_failu_vertimo_irankis_2 Joomla_failu_vertimo_irankis_3 Joomla_failu_vertimo_irankis_4 Joomla_failu_vertimo_irankis_5

Programos pritaikymas savo poreikiams

Šabloninis lakštas "Naujas"

Kiekvieną kartą įkeliant naują originalo kalbos failą, yra sukuriamas naujas lakštas, kuriame atvazduojamas nuskaityto faillo turinys.

Šis lakštas sukuriamas nukopijuojant paslėptą lakštą, pavadinimu "Naujas".

Šiame lakšte galite pvz. nustatyti A ir B stulpelių plotį, tinkamą Jūsų ekranui.

Norėdami parodyti lakštą "Naujas", meniu juostoje pasirinkite Formatas -> Lakštas -> Rodyti..., pasirinkite norimą laštą ir spauskite mygtuką "Gerai".

Norėdami paslėpti lakštą, kuriame esate, meniu juostoje pasirinkite Formatas -> Lakštas -> Slėpti.

Kaip_parodyti_paslepta_laksta_1 Kaip_parodyti_paslepta_laksta_2 Kaip_parodyti_paslepta_laksta_3

Langelių stiliai

Programa naudoja keletą langelių stilių, kurie palengvina skaitymą ir orientavimąsi.

Įkėlę kalbos failą pastebėsite, kad kas antrai eilutei taikomas skirtingas langelio stilius (atskiras originalui ir vertimui, nors langelių fono spalva ir yra vienoda), taip pat atskiras stilius taikomas vertimo komentarams.

Šiuos stilius taip pat galima pritaikyti savo poreikiams - keisti fono spalvą, naudojamą šriftą ir pan.

Stilių valdymas iškviečiamas mygtuku F11 arba meniu juostoje Formatas -> Stiliai ir formatavimas.

Laksto-formatavimo-stiliai Programos Calc stilių valdymas

Programos įrankių juosta

Programos-irankiu-juosta

 1. Originalo kalbos failo įkėlimas
 2. Originalo kalbos failo atvėrimas Notepad++ teksto redaktoriumi (jis jau turi būti įdiegtas Jūsų kompiuteryje)
 3. Eksportuoti vertimą į atitinkamą INI failą
 4. Peržiūrėti eksportuotą vertimo failą su Notepad++
 5. Įkelti jau esantį vertimo INI failą
 6. Sukurti Install.xml failą
 7. Sukurti diegimo paketą ZIP formatu (turi būti įdiegtas archyvatorius 7Zip)
 8. Vertimo eilučių išsaugojimas į naują žodyną, arba esamo žodyno papildymas
 9. Vertimui naudoti žodyne aprašytas reikšmes

Vertimų aplankų struktūra

Vertimo įrankis palengvina vertimo darbą, tačiau norint maksimaliai išnaudoti jo galimybes reikia laikytis kelių pradinių nuostatų.

Pagrindinė iš jų - kalbos failus reikia sudėti atitinkamuose aplankuose.

Bet kurio verčiamo priedo originalūs kalbos failai turi būti sudėti į tokius aplankus:

[en]

[admin] - vidinės sąsajos (back-end) failai,

[site] - išorinės sąsajos (front-end) failai.

Tai yra pats paprasčiausias skaidymas aplankais, koks tik gali būti.

Žinoma, bėgant laikui atsiranda naujos priedo versijos, taip pat jos gali būti skirtos įvairioms Joomla versijoms, todėl galima pasiūlyti ir žemiau pateiktą aplankų struktūrą, kuri praktiškai yra universali (pavyzdys - AcePolls vertimo aplankų struktūra).

[AcePolls]

[J15]

[1.0.0]

[en]

[admin] -> en-GB.com_acepolls.ini, en-GB.com_acepolls.menu.ini

[site] -> en-GB.com_acepolls.ini

[1.0.1]

[en]

[admin]-> en-GB.com_acepolls.ini, en-GB.com_acepolls.menu.ini

[site]-> en-GB.com_acepolls.ini

 

[J16]

[1.0.0]

[en]

[admin]-> en-GB.com_acepolls.ini, en-GB.com_acepolls.menu.ini

[site]-> en-GB.com_acepolls.ini

Ir taip toliau, ir panašiai. Programos veikimo metu [lt] aplankai bus sukurti automatiškai, o į juos bus įrašyti atitinkami vertimo failai.

Kalbos originalo failo įkėlimas

Kalbos failas įkeliamas programos įrankių juostoje spaudžiant atitinkamą mygtuką.

Pasirinkus norimą failą jis eilutė po eilutės perskaitomas ir įkeliamas į skaičiuoklės lakštą.

Eilutės, prasidedančios ";" arba "#" simboliais laikomos komentarais ir atitinkamai formatuojamos.

Tikrosios vertimo eilutės išskaidomos į dvi dalis: dalis iki "=" simbolio, vadinamoji vertimo konstanta, įrašoma į stulpelį C, o dalis po simbolio "=", tikrasis tekstas, kurį reikia išversti - į stulpelį A. Pvz. eilutė COM_ACEPOLLS_SELECT_POLL="Select poll from the list", bus įrašyta taip: COM_ACEPOLLS_SELECT_POLL į C stulpelį, Select poll from the list - į A stulpelį.

Atkreipkite dėmesį, kad Joomla 1.6 kalbos failo sintaksė reikalauja, kad vertimas, sekantis po "=" ženklo, turi būti paimtas į kabutes. Šios kabutės, įkeliant originalo failą, yra praleidžiamos, kad nemaišytų vertimo procesui. Jos vėl bus pridėtos, jei eksportuosite vertimą, kaip skirtą Joomla 1.6 versijai.

Nuskaitant originalo failą langelyje A1 įrašomas visas kelias iki originalo kalbos failo, o langelyje B1 - siūloma vertimo failo išsaugojimo vieta. Ji suformuojama originalo kelyje esančius fragmentus "\en\" ir "en-GB" pakeičiant atitinkamai "\lt\" ir "lt-LT". Būtent todėl yra svarbu laikytis pradinio failų skirstymo į atitinkamus aplankus.

Vertimo failo įkėlimas

Jeigu pradedate vertimą "nuo nulio", tada jau galite kibti į darbą.

Tačiau jeigu ruošiatės versti naujesnį kalbos failą ir jau turite senesnės versijos vertimą, galite jį sėkmingai panaudoti naujam vertimui.

Įkeliant vertimo failą, sulyginami C stulpelyje esantys kalbos konstantų pavadinimai su esančiais vertimo faile ir, jeigu jie atitinka, vertimas įkeliamas į atitinkamos eilutės B stulpelį.

Taigi, jei C stulpelyje yra konstanta COM_ACEPOLLS_SELECT_POLL, o vertimo faile yra eilutė COM_ACEPOLLS_SELECT_POLL="Pasirinkite apklausą iš sąrašo", tai į B stulpelį bus įrašyta "Pasirinkite apklausą iš sąrašo" (be kabučių).

Vertimo eksportavimas į INI failą

Eksportuojant vertimą į INI failą yra keli pasirinkimai.

Vertimo_eksportavimo_parinktys

Visų pirma, reikia nurodyti, kuriai Joomla versijai skirtas vertimas. Jei jis skirtas Joomla 1.6, tai vertimas, pateikiamas po "=" ženklo, imamas į kabutes, jei Joomla 1.5 - tada kabutės nenaudojamos.

Antra - galima pasirinkti, į kurią vietą diske turi būti išsaugomas sukurtas INI failas. Jei pasirinksite nuostatą "Testavimo aplankas localhost'e" vertimas bus išsaugotas į aplanką, nurodyta įrankio lakšte "Pagrindinis" eilutėje "Joomla localhost testavimui".

Pagal tai, koks yra lakšto pavadinimas "admin_*" ar "site_*" programa nustato reikiamą poaplankį, t.y. pvz. "C:\wamp\www\testj15\administrator\language" arba "C:\wamp\www\testj15\language".

Taigi, peržiūrėdami tinklapį localhost'e, iš karto galėsite pasitikrinti, ar vertimas korektiškas.

Jei bus pažymėta parinktis "Nurodytas vertimo failas", tai vertimo INI failas bus sukurtas aplanke, kuris įrašytas B1 langelyje (jis užpildomas automatiškai nuskaitant vertimą, tačiau reikalui esant jį galima pakeisti bet kokiu norimu).

Žodyno sukūrimas ir naudojimas

Dauguma terminų vertimuose yra pasikartojantys, todėl sukaupus terminų vertimų duomenų bazę, juos galima naudoti kitiems vertimams. Pasinaudodami žodyno sukūrimo mygtuku galite sukurti naują arba papildyti jau esamą žodyną.

Žodyno vidinis formatas atrodo taip: originalo eilutė=vertimo eilutė, pvz. Select poll from the list=Pasirinkite apklausą iš sąrašo.

Štai viena iš žodyno panaudojimo galimybių: gana dažnai pasitaiko, kad vieno kurio nors Joomla priedo išorinės sąsajos ir vidinės sąsajos vertimuose naudojama nemažai bendrų terminų, tačiau yra ir papildomų, būdingų tik tai ar kitai sąsajai kalbos konstantų. Taigi, išvertus vieną kurios nors sąsajos failą ir pagal ją sudarius žodyną, jį galima panaudoti kitos sąsajos failui išversti.

Žodyno pavadinimą ir failą galite pasirinkti kokius norite, pvz. "Žodynas.txt", "Žodynas.dic", "Kunena.ini" ir pan.

Install.xml failo sukūrimas

Programa gali automatiškai sukurti atitinkamai Joomla versijai skirtą Install.xml failą (daugiau apie tai - Gairės vertėjams).

Šiuo metu sukuriant XML failą yra įtraukiama informacija apie Joomla123.lt tinklapį, tačiau Jūs galite atidaryti šį failą ir rankiniu būdu pakeisti jo turinį, jei nenorite, kad ši informacija būtų rodoma.

Sukuriant Install.xml failą naudojama informacija, esanti lakšte "Pagrindinis", ten galite nurodyti savo el. paštą, tinklapį ir kt. parametrus.

Diegimo paketo ZIP formatu sukūrimas

Taip pat vienu mygtuko paspaudimu galima sukurti ZIP archyvą, skirtą iš karto diegti naudojant standartinį Joomla metodą.

Tiesa, tam Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegtas 7Zip archyvatorius.

Kol kas sukuriamas tik Joomla 1.5 versijai tinkamas diegimo paketas, tačiau numatoma patobulinti programą Joomla 1.6 tinkamo paketo sukūrimu.

Numatomi patobulinimai

 1. Joomla 1.6 versijai tinkamo Install.xml failo ir diegimo paketo sukūrimas
 2. Paprasto Install.xml, be informacijos apie Joomla123.lt, sukūrimas

Pastabos

 1. Originalo faile vertimo eilutė negali būti per kelias eilutes.
 2. Jei verčiamas Joomla 1.6 kalbos failas, po paskutinio eilutės simbolio - kabučių, negali būti jokių kitų simbolių, kitaip bus laikoma, kad tai Joomla 1.5 vertimo failas ir eilutė bus įkelta tokia, kokia yra - su kabutėmis.

Laukiame įvertinimų, komentarų ir pastebėtų veikimo klaidų.


Aptarkite šį straipsnį forume
Norėdami dalyvauti diskusijoje turite prisijungti arba užsiregistruoti .

Joomla123.lt is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project.
The Joomla!® name is used under a limited license from Open Source Matters in the United States and other countries.

Virtuemart 1.1.9 paketas

Pirmas Joomla pagrindu veikiančios elektroninės parduotuvės Virtuemart (1.1.9) lietuviškas diegimo paketas! Skaityti daugiau...

Naujausias vertimas

Virtuemart 3 lietuviškas vertimas
02 Spalis 2015, 12.07 Joomla123.lt administracija
Virtuemart 3 lietuviškas vertimas
Virtuemart 3 komponento vertimas į lietuvių kalbą.Tinka visoms VM3.x.x versijoms....

Paremkite Joomla123.lt

subculture-coffee-icon