Jared varpos vasaros,

Iš Mariaus Girdžiūno archyvų. Pratarmė Galbūt nustebsite, bet raštas sugalvotas ne istorijoms pasakoti, o žmonėms valdyti. Tačiau visais amžiais buvo žmonių, kurie stebėjo pasaulį ir mokėjo apie žmonių gyvenimus paprastai, bet įdomiai papasakoti gyvu žodžiu. Juos įvairuose kraštuose ir įvairiais laikais skirtingai vadindavo, o mūsiškai jie būtų tiesiog pasakoriai.

Tokiu yra ir Valys Girdžiūnaskurio prisiminimus tuoj skaitysite.

jared varpos vasaros

Daug kas pasikeitė per amžius — žmonės tapo raštingi, ėmė leisti knygas ir rašyti savo istoriją. Tačiau, kaip ir prieš 8 ar 6 tūkst. Nesgi didžia dalimi tam oficialioji istorija ir skirta; nesgi todėl tuos pačius įvykius tautos pasakoja vis kitaip, vis tempdamos į savo pusę.

jared varpos vasaros

Ir neretai ta istorija yra sausa, nuobodi. O tai ką dėlioja pasakoriai, tas nūnai vadinama kraštotyra. Suprask, žmogau, jog tai visai nerimta, kažkoks užribis. Tačiau tai joks užribis — tai ta pati istorija, tik su įvairiausiom spalvom, kvapais ir garsais. Gal joje nėra skambių išvadų, bet ji be galo įdomi, nes ji — apie paprastų žmonių gyvenimus ir vargus.

PRISIMINIMAI APIE LUKNIŲ KAIMĄ IR JO GYVENTOJUS

Skaičiau Valio Girdžiūno prisiminimus, tekste mirgėjo nepažystamos pavardės, nežinomos vietos, jared varpos vasaros, bet man buvo be galo įdomu — nes tai pasakojimas apie žmonių gyvenimus, bei likimus. Valio Girdžiūno prisiminimai irgi yra Jared varpos vasaros krašto istorija.

jared varpos vasaros

Jo istorija. Jo, papasakota istorija. Ak, kaip būtų smagu, jei kiekvienas Jared varpos vasaros krašto kaimas, vietovė būtų turėjusi tokį pasakorių kaip Valys Girdžiūnas, kuris ne tik mokėjo žodžiu pasakoti, bet dar ir užrašė. Jared varpos vasaros prisiminimai tarsi lėtai, bet galingai tekanti upė su savo srovelėmis ir verpetais.

jared varpos vasaros

Tarsi Luknių kaimo epas. Ne be reikalo vasaros pradžioje vaikštinėjau ir fotografavau dabartinę Luknių gyvenvietęo paskui pasakojau savo įspūdžius; ne be reikalo septyniose istorijose dėliojau Skuodo mūšio istoriją — viskas siejasi. Viskas siejasi su Skuodu ir tuo pačiu su Luknėmis. Tad imkime ir skaitykime — pasakojimas jus įtrauks, įsiurbs, kaip Dunikos klampynė. O kad suvoktume kas yra pats pasakorius, trumpam užmeskite akį į Juozo Šorio interviu m.

Pranas Šarpnickis, m.

 1. Kiek varpos nebeauga
 2. И причина этого могла бы показаться последнему обидной.
 3. Насупив в раздумье брови, он глядел на сломанную ограду.
 4. Kas nutinka po erekcijos
 5. Kiek metų varpa pradeda stovėti?
 6. Учитывая все это, было как-то не совсем справедливо, что Алистра, по всей вероятности, считала его чем-то вроде злого гения Олвина и вовсю демонстрировала склонность винить за все случившееся именно .

Valio Girdžiūno nuotrauka ir Mariaus Girdžiūno archyvų. Vakarinis, nuo vieškelio, Luknių kaimo jared varpos vasaros — Senasis Luknių kaimas važiuojant vieškeliu nuo Skuodo link Lenkimų nuo senų senovės iki matininkų jared varpos vasaros išskirstymo į vienkiemius, prasidėjo nuo Antano Būtės sodybos, kuri netoli nuo vieškelio, dešinėje vakarinėje nuo vieškelio pusėje, dar ir dabar ten tebestovi, tvarkingai prižiūrima ir neapleista.

Pats senasis sodybos šeimininkas — Antanas Būtė, buvo dalyvavęs Pirmąjame Pasauliniame kare, žmogus gana rūstoko veido ir tokio ir būdo. Jo šeima gana gausi; žmona 3 sūnūs ir 4 dukros. Dabar toje sodyboje iš tos giminės niekas nebegyvena. Tėvai ir visi 3 sūnūs jared varpos vasaros Jauniausias šeimos narys — sūnus Alis, kuris po tėvų ir brolių mirties buvo tapęs to ūkio paveldėtoju ir šeimininku, su žmona užaugino jared varpos vasaros sūnų, bet tas nebegrįžo iš armijos žuvo.

Pats jaunasis šeimininkas, dirbdamas kolūkio mechanizatorių brigadoje, įjunko į samagoną, per tai neteko žmonos, ir gana jaunas pasimirė.

jared varpos vasaros

Po jo mirties, jo žmona, likusi našle, grįžo į tą ūkį, susirado sau kitą žmogų ir jared varpos vasaros čia tvarkytis… Iki matininkų, išskirsčiusių kaimą į vienkiemius, toji sodyba buvo gana vieniša, tolokai atsiskyrusi nuo bendrųjų kaimo sodybų. Bet, po matininkų, čia iš kaimo atsikėlė ir įsikūrė savo nedidelį ūkelį Liudas Budrikis su savo šeima. Jo varganas ūkelis; troba iš senų rąstų ir menkas tvartelis, buvo įkurti jau už Būtės sodybos, prie pat Kulų kaimo žemių m dar Luknių kaimui priklausiančiuose laukuose.

To meno jis buvo jared varpos vasaros daug metų ištarnavęs caro vaiske. Jis irgi buvo Didžiojo Karo dalyvis… Šioje sodybėlėje jis ir nugyveno Lemties jam dar skirtą amželį, palikęs po savęs žmoną, 2 sūnūs ir 3 dukras.

Tai irgi jau po matininkų čia įsikūrusi buv. Kazimiero Mockaus sodyba. Dabar, šioje erdvioje ir tvarkingoje sodyboje iš Mockų šeimos niekas nebegyvena. Tik nuošalioje, nedidelėje trobelėje dar gyvena Kazimiero sesers — Kazimieros Jared varpos vasaros dukra, su savo negausia šeima. Pats šeimininkas, sulaukęs pensijos ir pasaulin išleidęs suaugusius vaikus su antrąja žmona pirmoji jau senokai buvo pasitraukusi iš gyvenimopasinaudojęs melioracijos teikiamom sąlygom, palikęs šią dailią sodybą išvyko gyventi į Kretingą.

Ten amželių ir užbaigė… Pušų kapeliai maro kapeliai. Tai jau šiais, pokario laikais, gausiai ir sodriai suvešėjęs įvairių medžių guotelis. Dar karo laikais jie buvo net nuo vieškelio matomi, kaip nelabai aukštas kalnelis, ant kurio stovėjo keletą senų augalotų pušų, jared varpos vasaros jų, jau kitoje kalnelio atšlaitėje geras guotas drebulių. Tarp tų pušų buvo pastatyta gana didoka koplytėlė, ant didelio bet lygaus lyg tyčia nulyginto laukų akmens. Be šios koplytėlės, prie vienos senos pušies buvo pritvirtinta jau nedidelė, bet daili koplytėlė.

Stovėjo dar ir trejetas didelių ąžuolinių kryžių.

 • Erekcijos liga
 • Припомнив, однако, что неожиданные приключения полагается встречать в ином настроении, он медленно, но решительно двинулся к озеру.
 • Erekcijos gydymo mašinos
 • Мы на верном пути, билось в голове у Олвина.

Vieną iš tų kryžių, patį didyjį, jau pokario metais buvęs pastatęs jauniausias Kaz. Baigiantis antrajam karui, metų pavasarį, rusų kareiviai, prie šiaurinio kapelių galo esančioje dauboje, kasė smėlį ir vežė jį jared varpos vasaros Luknių kaimo sodybas, kuriuose buvo įrenginėjamos užfrontės lauko ligoninės, jared varpos vasaros pavasario polaidžio patižusiems ir išvažinėtiems keliukams ir sodybų kiemams taisyti.

Laukelyje, šiapus kapelių, kolūkio statybininkai buvo įsirengę lentpjūvę — gaterį. Jared varpos vasaros buvo pastatytas elektros transformatorius, laukelis išvažinėtas traktoriais, prišnerkštas jared varpos vasaros, lentgaliais, pjuvenomis.

 • Dažna erekcija su prostatitu
 • Tačiau maistas, kurį jis matydavo, buvo tik jo vaizduotės vaisius.
 • Kodėl erekcija greita
 • Они висели над самой поверхностью, пока Олвин пытался убедить Хилвара, что открыть воздушный шлюз -- совсем безопасно, а Хилвар, со своей стороны, терпеливо объяснял ему, что такое вирусы, бактерии и грибки, и Олвин не мог их себе вообразить и еще меньше был способен понять, какое они имеют к нему отношение.

Šiam istoriniam įvykiui, bent simboliškai paminėti ir pagerbti, buvo nutarta šioje aikštelėje įkurti PARKĄ. Buvo pasodinta keliolika kaštonų, pastatyta keletą ąžuolinių koplytstulpių, su juose tautodailininkų išskaptuotuose, anų laikų karžygių atvaizdais… Suprantama, kad tos kautynės vyko ne čia, šitoje nedidelėje aikštėje, nors tais laikais čia tų sodybų ir nebuvo.

Jan Karski about his meeting with President Franklin D. Roosevelt, 1943

Kautynės tikriausiai vyko gerokai, gal už trejetą jared varpos vasaros metrų nuo čia į vakarus, jau už Pušų kapelių. Ten, plytinčiose kalvose, nusidriekiančiose platyn, iki pat Luknės upeliūkščio slėnių, už kurių tais laikais stūksojo neįžengiami Kuršo miškai.

Prisiminimai apie Luknių kaimą ir jo gyventojus. PIRMAS PASAKOJIMAS – SKUODO KRAŠTAS

Ant tų plačių kalvų galėjo būti patogu išsiskleisti ir išsirikiuoti abiejų didžiausios varpos kas dar pusių pulkams.

Ten, ant tų kalvų, dar caro ir prieškario laikais, žmonės savo rėžiuose ardami smėlėtą žemę, rasdavę, per tuos šimtmečius jau žemėn nugrimzdusių, aprūdijusių jared varpos vasaros daiktų, ar tai ginklų ar balnų balnakilpių, ar pakinktų liekanų.

O abipus Luknės upeliūkščio plytinčiuose klampiuose, pelkėtuose ir durpinguose, karklų ir brūzgynų priaugusiuose slėniuose, žemaičiams į juos nustūmus, tų vietovių nepažįstantiems atėjūnams, grimztant, griūvant ir nebegalintiems išsikapstyti, paspartino jų pralaimėjimą ir pražūtį.

Tos lankos ir tie pelkėti slėniai, iš kurių savo pradžią ėmė dar nežymus Luknės upeliūkštis, besidriekiančios nuo Kulų kaimo žemių, tarp Žemaitijos ir Kuršo į pietus iki pat Sriauptų, kur galiausiai susijungia su Šventosios upės slėniais. Čia lukniškiai savo rėžiuose vasaromis šienaudavo, o rudenimis — ganydavo gyvulius.

Prisimenu mano tėvas, Antanas Girdžiūnas, jam priklausančioje pievoje, sumanė prasiplėsti dirbamos žemės plotą. Beardamas, žemėje rado surūdijusią gelažtę.

Post navigation

Vakare parsinešęs ją namo rodė mums, vaikams, aiškindamas, kad tai tikriausiai esąs senų laikų kariauninkų ieties antgalis. Tai buvo plokščia, smarkiai aprūdijusi geležis, gal 30 cm ilgumo ir gal cm platumo.

jared varpos vasaros

Vienas jos galas buvo nusmailintas, kitas palaipsniui platėjantis ir užsibaigiantis į abi puses platėjančiais lyg sparneliais, už jų — sulenktas jared varpos vasaros vamzdį, į kurį, turbūt buvo įstatomas ieties kotas. Daug metų toji gelažtė išbuvo padėta klėtyje, retkarčiais aš ją apžiūrinėdavau kol prasidėjus karui, kažkur dingo… Iš to, kur toji gelažtė buvo rasta, jau už gerų dviejų kilometrų į pietus nuo Pušų kapelių, galima spręsti, kad žemaičiai tuos kalavijuočius varė, ar bėgančius vijosi tolyn laukais, pievomis, pamiškėmis vis juos naikindami.

Jau už Pušų kapelių, už mažojo upeliūkščio, savo pradžią ėmusio iš prie Piliakalnio šiaurinio šlaito sruvenusio nedidelio, bet niekada neišsenkančio ŠALTINĖLIO, buvo irgi po matininkų čia atsikėlusio ir nedidelę, bet tvarkingą sodybėlę ir ūkelį įkūrusio kito Mockaus Kazimiero brolio — Jurgio nameliai. Čia Jurgis su žmona išaugino ir gyveniman jared varpos vasaros vienturtį sūnų, o pats, jau pokario laikais, kai ėmė kurtis kolūkiai, palikęs tą dailią sodybą ir vienišą žmoną, nuėjo į seną vaizdingą žemaitišką kaimo sodybą su sena didele troba ir keliais ūkiniais pastatais, po plačiašakiais klevais, pas čia gyvenusią, dar gana jaunatviško stoto vienišą našlę, kurios vyras Pranciškus Macevičius, ligos pakirstas, buvo miręs dar karo, vokiečių laiku.

Viena likusi Mockienė, gyveno ir, pagal išgales tvarkėsi tame ūkelyje, kol prasidėjusi melioracija jos ūkelį sunaikino, o ji — išsikėlė jau kažkur į Mosėdžio parapiją, turbūt pas savo gimines… Dar toliau link vakarų, jared varpos vasaros Mockaus sodybos, jau netoli Latvijos, ant kalvos kur, gal būt vyko metų kautynės jared varpos vasaros po matininkų, čia buvo iš senojo kaimo atsikėlęs ir ūkelį įsikūręs Jurgis Girdžiūnas.

Jo šeima — du sūnūs, dukra ir žmona. Toji sodyba ten tebestovi ir dabar, gyvenamasis namas, ir kiek apleistas ūkinis pastatas. Iš Girdžiūnų šeimos ten seniai niekas nebegyvena. Tėvai mirę, o sūnūs ir dukra išsisklaidė savo keliais… Keliukas, driekęsis nuo vieškelio į tą sodybą, laukais tarp Pušų kapelių ir Piliakalnio jared varpos vasaros ir dabar. O dabar — apie Luknių piliakalnį.