Gėlių žiedo aprašymas 3 laipsnio - Vaistažolės

Stačias dideles varpas

Jurgio koplyčia stovi ties Lamokėlių ir Meilūnų kaimo riba, ant kalniuko, aukščiau kilstelėta atrodo ir gražesnė, ir reikšmingesnė. Švelnos nuotr. Į šonais sulipusius du kaimus turistus traukia išskirtinio grožio koplyčia.

stačias dideles varpas

Vietos bibliotekininkė svečiams pasakoja ir legendą apie šv. Jurgį ir mergelę, ir prieš pasaulinius karus slėpto, į žemes užkasto varpo istoriją. Trečią kartą varpas nutilo su Nepriklausomybės atgavimu. Dabar visi suka galvas, kaip čia vėl leisti jam sugausti.

Jurgio koplyčia. Ne tiek pačiu statiniu, kiek stačias dideles varpas bibliotekininkės Sandros Bieliauskienės vedama ekskursija.

  • Varpa pradėjo prastai stovėti
  • Gėlių žiedo aprašymas 3 laipsnio - Vaistažolės
  • Tikinčiųjų šaukimą į pamaldas varpais m.

Neoficiali kaimo gidė atvykėliams pasakoja istorijas, kurias iš vietinių gyventojų surinko ir užrašė dar prieš kelis dešimtmečius. Tuomet tebebuvo gyvi senoliai, dar menantys, kaip atrodė dabartinės koplyčios pirmtakė. Kampuotąją koplyčią puošė aukštas bokštas, kurio smaigalys prasidėjo svogūną primenančiu kupolėliu, o pačią viršūnę dar stačias dideles varpas ornamentuotas kryžius.

PeniMaster PRO

Senoliai bibliotekininkei papasakojo ir apie naujosios — dabartinės koplyčios statybas metais, perdavė ir legendas apie pačios stačias dideles varpas atsiradimo šioje vietoje aplinkybes — visa, ką buvo girdėję iš savo senelių ir prosenelių. Seniausieji pašnekovai bibliotekininkei anuomet tvirtino, jog šioji koplyčia yra trečioji, prieš šiaudais dengtąją buvusi kita, pati pirmoji, tik apie jos likimą žinių nebeišlikę.

stačias dideles varpas

Pasirodė kankinio mirtimi miręs šventasis Koplyčia stūkso matomiausioje vietoje, tik įvažiavus į Lamokėlius, palei kelią ant kalniuko. Ją juosia akmeninė tvora su arkiniais vartais. Ant šito kalnelio pirmoji koplyčia buvo pastatyta prieš gerus tris šimtus metų. Tuomet Vabalninko parapija buvusi labai didelė, o stačias dideles varpas labai prasti.

joomla123.lt : Nutilęs varpas laukia savo valandos (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Pavasario polaidžiu ir per rudens darganas nuklampoti į už keliolikos kilometrų esančią bažnyčią buvę sudėtinga, tad daugelis kaimų statėsi koplyčias, kad nors retkarčiais vyktų pamaldos, o svarbiausia — pagal katalikiškus papročius išlydėti mirusius. Senoliai porino, stačias dideles varpas koplyčiai nei vietos, nei vardo rinkti nereikėję, Apvaizda tuo pasirūpino.

stačias dideles varpas

Esą ankstų rytą keliavo mergaitė vieškeliu. Staiga, lyg ką pajutusi, grįžtelėjo per petį, o ten, ant vienintelio apylinkių kalnelio, stovi baltas žirgas stačias dideles varpas raiteliu. Parlėkusi namo mergaitė papasakojo apie reginį namiškiams, tie persakė kunigams, o šie nusprendė, kad tai buvo šv.

Jurgio, dėl tikėjimo mirusio kario kankinio, pasirodymas. Po mišių nusifotografuodavo Dabar jau anapilin iškeliavusios vietinės gyventojos Genė Grubinskienė, Marijona Kairienė, Vera Pikūnienė ir Apolonija Stačias dideles varpas bibliotekininkei pasakojo jaunystės prisiminimus iš to laiko, kai tarpukariu buvo pastatyta dabartinė koplyčia. Senoji, prastovėjusi metų, buvo jau tiek supuvusi, kad teko ją nušluoti nuo žemės stačias dideles varpas ir toje pat stačias dideles varpas ręsti naują, visai kitokį statinį.

Lėšų statyboms surinko Meilūnų ir Lamokėlių gyventojai. Meistrus Šileiką ir Lekarauską pasikvietė iš Vabalninko, talkino statybose abiejų kaimų vyrai.

Koplyčią statė ant akmeninių pamatų, kartu sumūrijo ir akmeninę tvorą, gerokai praplėtė kapinių ribas.

Post navigation

Anksčiau buvo laidota tik visai šalia šiaudais dengtosios koplyčios, o dabar kapai nusidriekė ir pakalnėn. Įdomu, kad anuomet gyvavo tradicija po mišių visu būriu nusifotografuoti šalia koplyčios, tam reikalui iš anksto kviesdavosi fotografą J.

Daubarą iš miesto.

  • Beveik nėra erekcijos
  • Mano ūkis - Kodėl juoduoja javų varpos?
  • Kaip matote, varpos matuojamos pagal 5 kategorijas.

Kai kas tebeturi išsaugojęs tokių nuotraukų su fotografo štampu. Koplyčioje tebešarvojama Žvalgomės po dabartinės koplyčios vidų.

Varpinis karpatas, augantis iš sėklų

Sienos ir visas skliautas iki pat viršaus iškalti geromis storomis stačias dideles varpas. Stačias dideles varpas remontą spėta padaryti prieš pat kolūkių griūtį, kolūkio lėšomis.

Virš altoriaus kabo šv. Stačias dideles varpas vaizduojantis paveikslas, tik nežinoma, kas jį tapė. Greta esančius paveikslus bei kelias skulptūrėles koplyčiai padovanojo vietiniai gyventojai. Smulkiai kryželiu siuvinėtas Marijos atvaizdas — jau mirusios Genės Grubinskienės kūrinys. Lamokėlių koplyčia visą sovietmetį veikė, nė dienos nebuvo uždaryta. Prieš pusantrų metų žmonės suaukojo pinigų ir stačias dideles varpas langus. Lamokėlių koplyčioje vietiniai iki šiol tebešarvoja mirusius, apie artimojo išlydėjimą iš bendruomenių namų niekas nė girdėti nenori.

Siauručiais įvijais laiptais ekskursantai būtinai lipa ir koplyčios palubėn, kur stovi elektriniai vargonai, iš ten fotografuoja visą erdvę. Jei į Lamokėlius atvyktum pavasarį per Šv. Jurgio atlaidus ar rudenį per Šv. Pranciškaus, koplyčion vargu ar prasispraustum. Šie dveji tradiciniai atlaidai vietinių gausiai lankomi, suvažiuoja ir iš čia kilusiųjų.

Šios gėlės pradėjo dygti kalnuotose vietovėse, o tada pasirodė miškuose ir laukuose. Netgi dykumose ir uolose galite rasti varpą. Toks augalas gyvena Kaukaze, Europoje ir Azijoje.

Varpas yra. Senutėlis, Rygos meistrų nulietas metais. Senojoje koplyčioje jis kabėjo iki Pirmojo pasaulinio karo.

Artėjant vokiečiams žmonės, baimindamiesi, kad šie varpo neišsigabentų, jį nukabino ir užkasė miškelyje netoli stačias dideles varpas. Naujai pastatytoje koplyčioje varpinės nebebuvo, tačiau stačias dideles varpas varpui buvo pastatyta akmeninė vartų arka, tarpukariu varpas ten ir kabojo. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui tikintieji varpą vėl užkasė.

Full text of "Varpas"

Žemes erekcijos būklė ar procesas jo nušluostė jau pokariu, kai visa nusistovėjo ir nebeatrodė, kad į jų per du karus išsaugotą brangenybę kas kėsinsis. Varpas tyli trečią dešimtmetį Šiuo metu arka virš vartų tuščia. Varpas vėl nukabintas ir paslėptas.

Koplyčios varpas nutilo pirmaisiais nepriklausomybės metais. Gvelbė viską, net kryžius nuo kapų. Varpas nėra didelis, panašiai 20 litrų kibiro dydžio, tik labai sunkus. Šį kartą niekas jo į žemes nebekasė.

stačias dideles varpas

Varpą priglaudė vienas kaimo gyventojas. Jam mirus saugoti perėmė kitas. Pas ką guli brangiausias koplyčios turtas, paslaptis, ją žino tik keli žmonės. Bibliotekininkė ir mums neatskleidė saugotojo pavardės, tik parodė neseniai padarytas varpo nuotraukas.

Iš jų matyti, kad lobis prižiūrėtas, nušveistas ir perdažytas. Galbūt jau kitą vasarą ekskursantų lauks siurprizas. Prierašai po nuotraukomis: 1.

Nuorodos kopijavimas

Bieliauskienė ekskursantus būtinai nuveda ir į koplytėlę, papasakoja jos atsiradimo istoriją ir legendas. Per karus žemėje slėptą varpą parapijiečiai labai saugo, dabar norėtų jį pakabinti koplyčios viduje.

  1. Pasodintos į grupes, šios gėlės suformuoja tankius krūmus, išsisklaidžius didelėms puodelio formos gėlėms.
  2. Vyrų seksualumas ir miegas - DELFI Gyvenimas
  3. Žvilgčiojanti erekcija
  4. Ar vyro varpa gali būti moters makščiai per didelė?

Taip atrodė briaunota, šiaudiniu stogu dengta dabartinės koplyčios pirmtakė prieš ją nugriaunant. Beveik prieš šimtą metų statyti akmeniniai vartai ir dabar tebėra puošnūs. Per naujausią remontą koplyčios vidus buvo iškaltas storomis medinėmis lakuotomis lentomis.

Virš altoriaus kabo paveikslas su šv. Jurgiu, tik nebėra kaip atsekti, kas jį nupaišė.

Parašykite komentarą!

Marijos atvaizdą išsiuvinėjo ir koplyčiai padovanojo vietinė gyventoja G. Parašykite komentarą! Saugos kodas. Kiek bus prie 10 pridėjus 4?